บทความนี้อาจถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของผู้ที่เริ่มหันมาลดน้ำหนักต้องเจอ เพราะใครๆ ก็คงจะคิดเพียง สาเหตุที่เราอ้วนมาจาก…